ML apparatur

Mikrolab Aarhus A/S har siden starten i 1969 opbygget en stor erfaring og ekspertise i fremstilling af mange forskellige typer laboratorieudstyr.
Ved fremstilling af de enkelte produkter tages ofte udgangspunkt i aktuelle behov i det enkelte laboratorium. Herved skabes produkter som passer ind i de aktuelle arbejdsgange. En del af denne type opgaver er unikke og bliver kun fremstillet i et eller ganske få eksemplarer.
En del produkter dækker dog et bredere behov, og findes som standard i ML's sortiment. Dette sortiment udvides hele tiden alt efter de skiftende behov.
 

Af egen produktion kan nævnes:
Gaschromatograf, doseringsudstyr, gas-tørrings/-rensefiltre, befugtningsanlæg, autosampler for gasprøver (GC), HPLC kolonneovn, temperaturkontrol og miniovn, skrueapparater, lukkeapparater, Oxidograph® til test af effekten af antioxidanter på olie og fedt, Oxipres® til test af effekten af antioxidanter på heterogene produkter, rotationsinddamper, presseudstyr, diverse EGA/EBA-hjælpeudstyr og meget mere.

 

ML PowerDisp - doseringsudstyr ML GC82-12 - gaschromatograf ML Powercrimp - lukkeapparat MIMS - massespektrometer
Doseringsudstyr Gaschromatografi Lukkeapparater Massespektrometer
       
ML Oxipres - Oxidationsudstyr SPE Power press - presseudstyr ML Superskru - skrueapparat ML Supertherm - kolonneovn - miniovn med inddampning  
Oxidationsudstyr Presseudstyr Skrueapparater Termostatering  

Søgning