FPLC-Bio-udstyr
Fra simpel til kompleks oprensning, fra laboratorie- til pilot-skala, AZURA Bio LC-system kan designes til dine behov.

AZURA Bio LC-systemer kombinerer fleksibilitet og pålidelighed.
AZURA Bio LC er opbygget med biokompatible materialer og kan bruges til oprensning af alle typer proteiner, systemet er endda kompakt med et meget lille pladsforbrug.

Konfiguration af AZURA Bio LC kan ændres og opgraderes efter behov. Funktioner som kolonne skift, valg af buffer og prøve, samt fraktionsopsamling giver mulighed for automatisk rensning. Systemet har endvidere et meget stor flowrange


Et stort udvalg af detektorer giver den bedst mulige detektion af prøven. Den intuitive software PurityChrom ® Bio giver mulighed for alsidig oprensning.

Vi er selvfølgelige behjælpelige med valg af konfiguration, kolonner mm.AZURA Compact Bio 10

AZURA Compact Bio 10-systemet er designet til isokratiske FPLC applikationer, feks.  til oprensning af proteiner ved størrelseskromatografi (gelfiltrering). Dette kompakte og enkle LC system er ideelt til at køre tidskrævende SEC metoder, mens dit mere sofistikerede og dyre FPLC system kan bruges til andre opgaver.

Det kompakte design og brugervenlige FPLC software PurityChrom® Bio giver systemet høj ydeevne og brugervenlighed. Softwaren inkluder pre-designede metoder, der let tilpasses ved at ændre søjlevolumen.
Prøver injiceres via injektionsventilen og detekteres af den integrerede UV-detektor.
Fraktionsopsamleren give pålidelig opsamling af dine oprensede fraktioner.

Vi anbefaler brug af præparative og semi-præparative kolonner. Til analytiske og mikro-præparativ skala kolonner, anbefaler vi P6.1L.


• Prøveinjektion via injektionsventil
• UV-detektor med variabel bølgelængde (190 -500 nm)
• Flowrate: 0.001: 10 ml/min; 0,2-5,0 ml/min (anbefales)
• Fraktionsopsamler
• Kompatibel med alle biochromatografi kolonner
• PurityChrom® intuitiv Bio-software
• Maksimalt arbejdstryk: 150 bar
AZURA Lab Bio LC 10

Til mere komplekse FPLC applikationer


AZURA Lab Bio LC 10 er et gradientsystem til de mere komplekse oprensninger af biomolekyler i laboratorieskala. Det er konstrueret og optimeret til alle FPLC applikationer, som størrelseschromatografi (gelfiltrering), ionbytningscromatografi og affinitetscromatografi.

Systemet er modulopbygget og de enkelte moduler kan forbindes individuelt, for at få den bedste konfiguration til den aktuelle oprensningsapplikation. Endvidere kan yderligere moduler tilføres.

Systemet består af en biokompatibel pumpe udstyret med mulighed for at udføre en gradient med fire buffere. Ledningsevnedetektorer giver mulighed for at følge gradienten løbende.
Prøver injiceres via injektionsventilen og detekteres af den integrerede UV-detektor. Fraktionsopsamleren give pålidelig opsamling af dine oprensede fraktioner.
Det kompakte design og brugervenlige FPLC software PurityChrom® Bio giver systemet høj ydeevne og brugervenlighed. Denne software har en høj fleksibilitet i metodeudvikling og giver fuldstændig kontrol over oprensningsforløbet. Softwaren inkluder pre-designede metoder, der let tilpasses ved at ændre søjlevolumen.

• Komplet gradient system til alle FPLC applikationer
• UV-detektor med variabel bølgelængde (190 -500 nm)
• Ledningsevne overvågning med valgfri pH-måling
• Flow rate: 0.001: - 10 ml/min; 0,2-5,0 ml/min (anbefales)
• Fraktionsopsamler
• Kompatibel med alle biochromatografi kolonner
• PurityChrom® Intuitiv Bio-software
• Maksimalt arbejdstryk: 150 bar

Søgning