Gas-chromatografi (GC)

Ved Gaschromatografi (GC) adskilles en stof-blanding gennem en kolonne, hvorved enkelt-komponenterne kan identificeres og kvantificeres.  Prøven injiceres gennem et septa, ind i en glas-liner, hvor prøve fordamper. Herfra føres prøve med en bæregas ind i kolonnen (oftest en kapillar-kolonne). Kolonnen monteres med ferruler af grafit eller vespel.

Klik her hvis du ønsker yderligere informationGaschromatografi ML GC82-12   Fittings til GC Kapillarkolonner   Pakkede kolonner
Apparatur Fittings Kolonner, kapillar- Kolonner, pakkede
       
Linere til GC  GC pakkematerialer  Septa  
Linere Pakkematerialer og -tilbehør Septa Diverse