Mikrolab Aarhus A/S - Firmaprofil

Gasautosampler


ML har på eget værksted udviklet og produceret denne gasautosampler, der bruges til gasanalyse på GC.
Prøveglassene er typisk evakuerede og prøven tages ganske enkelt ved at stikke en kanyle gennem proppen i låget og prøve suges ind i glasset på grund af undertrykket.
Der er atmosfæretryk i glasset efter fyldning af prøve i glasset.
De fyldte prøveglas transporteres til laboratoriet og prøverne sættes i autosampleren. Autosampleren har plads til 120 prøver i to cirkler, hver cirkel med 60 prøver. Det er dog muligt at fremstille karrusellen til autosampler til andre størrelser glas og derved kan prøveantallet variere.
Ved prøveinjektion i GC penetreres proppen, og der påføres et justerbart overtryk, typisk 1,5 bar. På et givet tidspunkt sørger et ventilskifte for at prøven føres ind i injektionsloopet på injektionsventilen. Flowet af prøven sørger det påførte overtryk for, og det sker uden brug af pumper.
Når prøven er i loopet skifter injektionsventilen og prøve føres med bæregassen ind i GC for analysen.
Autosampleren programmeres nemt på panel på fronten af apparatet.
Apparatet kan modificeres ud fra individuelle krav/ønsker.