Mikrolab Aarhus A/S - Firmaprofil

Gasforsyningspanel


Panel hvor der nemt kan indstilles op til 12 faste blandinger af 4 forskellige gasser.

De 4 gasser tilsluttes i manifolder bag på panelet. Fra de enkelte manifolder fordeles gasserne ud til de 12 udtag.
Hver gas i de 12 blandemanifolder har egen åbne-/lukke-hane og nåleventil. Dette gør det nemt at indstille flowet for den enkelte gas i hvert udtag. Flowet måles på et af de medfølgende masseflowmetre, det er nødvendigt med flere masseflowmetre for at opnå stort flowområde.
 

Farvekodning af slanger, haner og trykregulator giver simpel identifikation af de enkelte gasser.

Ring og hør nærmere.