HPLC og LC

Ved væske-chromatografi (HPLC/UHPLC/LC) adskilles en stofblanding gennem en kolonne, hvorved enkelt-komponenterne kan identificeres og kvantificeres.  Prøven injiceres gennem en ventil, ind i en væskestrøm (eluent), og føres herfra frem til kolonnen og detektoren.


HPLC-apparatur  Tilbehør til LC-apparatur  Filtre til LC  Fittings til LC
Apparatur Apparat-tilbehør Filtre Fittings
       
 Kolonner til LC  Opløsningsmidler  LC pakkematerialer  
Kolonner Opløsningsmidler Pakkematerialer