Kolonner

Kolonner til fast-fase ekstraktion (SPE) findes i mange forskellige udgaver. De består typisk af et reservoir i polyprolylen (PP), der findes i størrelserne 1, 3, 6, 15, 25, 70 og 150 ml.
I reservoiret er fast-fase materialet pakket mellem to filtre. Materialet kan være silica-baseret materiale, der er modificeret med en funktionel gruppe til hydrofob, hydrofil eller ionbytter vekselvirkning.
Materialet kan også være polymer-baseret, denne type materiale har meget stor kapacitet og er meget robust. Silica-baserede hydrofile/polære kolonner

Silica-baserede hydrofobe/upolære kolonner

Silica-baserede kolonner med anionbytter

Silica-baserede kolonner med kationbytter

 


Polymer-baserede hydrofobe/upolære kolonner


Polymer-baserede kolonner med anionbytter


Polymer-baserede kolonner med kationbytter


Mixed Mode


Andre kolonner

Tomme kolonner


 

Søgning