Life Science og BiopharmaWorkBeads er den nye generation af agarose-baseret separations-materiale til Life Science og biotek-industrien. WorkBeads er robust, og giver høj selektivitet og ydeevne, hvilket betyder øget kapacitet og produktivitet i oprensningsprocesserne.

Bio-Works sortiment af separations-materiale inkluderer produkter til Size exclusion, Ion exchange, IMAC, aktiveret medie for immobilisering af ligander and affinitets-chromatografi. Produkterne kan leveres til analytiske separationer i R&D skala og til stor-skala separationer, der kræver optimal balance mellem resultat og økonomi.

Produkterne fås i bulk pakning og som pakkede kolonner.

 

Søgning