ML 307430 MIMS 2000

 

Massespektrometer til on-line analyse af flygtige stoffer i vand, luft og faste stoffer.  MIMS 2000 kan leveres i forskellige masse-områder og med specielle inlets.


Metoden er særdeles følsom (ng/l i vand og μg/m3 i luft for chloralifater), og er specielt velegnet som detektor ved overvågning af grund- og spildevand samt industrielle processer, der involverer gasser og flygtige organiske stoffer.

Membran-inlet massespektrometrien adskiller sig fra de fleste andre analysemetoder ved at vandige medier, uanset konsistens, kan analyseres uden forbehandling af nogen art. Hertil kommer at metoden er relativ hurtig med en analysetid på ca. 2 minutter.

Mikrolab Aarhus A/S tilbyder køreklare systemer udviklet til overvågning af grund- og spildevand. Systemerne kan leveres med 2-3 dages indkøring og træning af personale.

Alle enheder er sammenbygget i et kabinet. Der kræves kun een netledning. Der er nem adgang til alle enheder.

Det er muligt at specialdesigne inlets til næsten alle applikationer, som involverer analyse af flygtige organiske stoffer, bl.a. i jordprøver.


 

Mass spectrometer with membrane inlet for direct on-line analysis of solvents and other volatiles in water, air, and solids. MIMS 2000 is available with multiple options of mass range and inlets.


The method is very sensitive (ng/l in water and Fg/m3 for chloro-alifatics) and is especially suited for monitoring of ground- and waste water and industrial processes which involves gases and volatile organic compounds.

Membrane inlet mass spectrometry differs from other analytical methods because aqueous solutions despite the consistency can be analysed without any pre-treatment. Moreover the method is relatively fast with an analysis time of approximately 2 minutes.

Mikrolab Aarhus A/S offers ready-to-run systems for monitoring of ground and waste water, with 2-3 days training of the personel is available as option.

It is possible to make special designed inlets for almost any application which involves analysis of organic volatile organic compounds, e.g. in soil samples.


Specifications:

Detection limits:
Solvents in water:  < 1 ug/l
Solvent in air:        ug/m3

Mass range:           1-200 amu (1-300 amu)

Voltage:                230 VAC

Dimension:            500 x 550 x 600 mm (WxDxH)

Søgning