ML 303880 MatPress


ML MatPress er et hjælpemiddel til at fasttrykke gummimåtter på mikrotiterplader.


Anvendelsen er simpel og kræver ingen manuel kraft. Udstyret kræver kun trykluft. Arbejdstrykket kan justeres til de anvendte måtter.

Mikrotiterpladen anbringes i skuffen/rammen, og måtten lægges på.
Skuffen skubbes ind, og pladen presses automatisk på. Skuffen trækkes ud, og den lukkede plade kan fjernes.

MatPress leveres med 2,5 m slange (4,0 mm o.d.).


MatPress is a device to press rubber mats onto microtiterplates.


The use is simple and needs no manual force. The device only needs compressed air. The working pressure is adjustable to fit various types of mats.

The plate is placed in the drawer/frame, og the mat is fitted. Push the drawer in, and the mat is automically pressed on. By pulling the drawer out the closed plate can be removed.

The MatPress is supplied with 2,5 m tubing (4.0 mm o.d.)
Søgning