Mikrolab Aarhus A/S - Firmaprofil

Mobil prøvetagningsmanifold


Mobil prøvetagningsmanifold til analyse af åndedrætsluft.


Prøvetagningsmanifolden har plads til fem detektorrør, som kan måle koncentrationen af de stoffer brugeren ønsker. Forsyningsluften justeres til passende tryk med en indbygget trykregulator. Flowet gennem detektorrørene justeres med nåleventiler og aflæses via flowmetre monteret på manifoldens overside. Forsyningsluften kan ledes gennem en filterkassette, hvor aerosoler og partikler kan opsamles til yderligere analyse.Prøvetagningsmanifolden leveres i praktisk kuffert, som gør den let at transportere.

 

Bestillingsnummer: ML 304241