05-01-17 HPLC applikation fra vor kolonneleverandør YMC

Steroider på YMC-Triart Phenyl kolonne - Glimrende alternativ til ODS faser


YMC-Triart Phenyl giver en fremragende supplerende selektivitet til dit kolonne screening
sortiment. Som π-elektron acceptor interagerer den med aromatiske forbindelser.
Desuden er der mulighed for at arbejde med 100% vandige mobile faser med YMC-Triart Phenyl kolonnen.
Et typisk eksempel viser, at YMC-Triart Phenyl kan adskille 10 steroider på mindre end 12 minutter.
Se mere her
 


  Tilbage
Søgning
Søg produkter