ML 3047312 Oxipres
ML Oxipres™ - Udstyr til bestemmelse af oxidativ modstand (shelf life)


ML Oxipres™ tester oxidativ modstand af olie og fedt i alle former for råvarer, halvfabrikata og færdigvare-produkter, såsom fødevarer, dyrefoder, kosmetik og biodiesel. Med ML Oxipres™ er det muligt at undersøge heterogene produkter. Det er derfor ikke nødvendigt at ekstrahere fedt og olie fra produkterne før analysen. Prøven kan placeres uforarbejdet i reaktionsglasset.

Apparatet er en modifikation af bombemetoden (ASTM D942), som er baseret på oxidation med ilt. Forsøg viser, at resultaterne fra ML Oxipres kan korreleres til organoleptiske tests.
Testen udføres under forhøjet tryk, hvorved processen accelereres. Forbruget af oxygen resulterer i et trykfald i trykbeholderen under testen.
Op til 3 moduler kan forbindes (6 prøver).

        

Temperaturen styres via kontrolenheden. Varmeenheden kan opvarmes til 180 ºC. Som option til varmeenheden fås en omrøre-enhed.
Trykket i trykbeholderne måles elektronisk. Signalerne overføres til en PC via en USB-converter, og behandles med ML Paralog™ software. ML Paralog software kan håndtere 2 USB-convertere, således at der i alt  kan køres 12 samtidige prøver. 
Induktionsperioden kan bestemmes grafisk i softwaren.

ML Oxipres™ leveres komplet bestående af kontrolenhed, varmeenhed, 2 trykbeholdere og tilbehør:1 Stativ til reaktionsglas
4 Reaktionsglas
2 O-ringe
1 Rensekit til trykbeholder
1 Løfter til låg
1 Kulfilter
1 Adapter for kulfilter


SPECIFIKATIONER:

Spænding:                                230/115 V AC
Strømforbrug (1 varmeenhed):   4/8 A
Prøvevolumen:                          Max. 100 ml. (Prøven bør indeholder normalt 3-5 g fedt).
Arbejdstryk:                              Max. 10 bar (1 MPa)
Arbejdstemperatur:                    Room temperatur-180 ºC
Test gas:                                   Oxygen (teknisk eller medicinsk kvalitet)
Signaludgang:                            0-2,5 V
Dimensioner (2/4/6 pos.):           30x35 cm / 30x70 cm / 30 x105 cm


Anbefalet tilbehør:

Paralog software og USB-converter

For lettere fyldning og skylning af trykbeholderne fås en fyldestation med sikkerhedsventil. Fyldestationen fås med 2 og 6 positioner:
Holdestativ for nem lukning af trykbeholderne:
Kalibreringskit, for kalibrering af tryk og temperatur:
Andet tilbehør:

Reaktionsglas (U-model):ATD-rør adapter:


Søgning