ML 309055 PowerDisp

Automatiseret flaskedispenser


For at modvirke træthed og spændinger ved gentagne målinger (EGA) producerer Mikrolab Aarhus A/S dette hjælpemiddel til dispensering.

PowerDisp er en trykluft-drevet automatiseret betjening af en dispenser. Udstyret leveres i 2 forskellige størrelser, 2,5-25 ml (ML 309055) og 25-100 ml (ML 309057).

Aktiveringen sker ved hjælp af en fodventil. Herved er begge hænder frie til arbejdet. Udstyret kan også leveres med en aktiveringsventil, der kan anbringes på bordet.
Da bevægelsen sker med trykluft, kan udstyret anvendes i EX-områder.

Dispenseren, der bestilles separat, kan leveres i 5 forskelligestørrelser fra 0,25 til 100 ml. Vitlab GmbH leverer foruden standardudgaven (VITLAB® simplex), en udgave hvor recirkulation af væsken ved fjernelse af luft er mulig (VITLAB® genius).
PowerDisp kan også leveres modificeret til andre fabrikater af dispensere.

Kontrolboksen har en indbygget trykregulator. Herved sikres udstyr mod overtryk, og doseringshastigheden kan justeres.
Nøjagtigheden ved PowerDisp er sammenlignelig med tilsvarende typer dispensere.

Automated bottle-top dispenser


To prevent fatigue and tension by repeated movements, Mikrolab Aarhus A/S manufactures this tool for dispensing.
PowerDisp is a pneumatic driven automated operation of a dispenser. The equipment comes in two different sizes, from 2.5 to 25 ml (ML 309055) and 25 to 100 ml (ML 309057).

The equipment is activated with a foot switch. This leaves both hands free to work. The equipment can also be provided with an actuating switch which can be placed on the table top.
Since the movement is done with compressed air, the equipment can be used in EX areas.

The dispenser, which is ordered separately, is available in 5 different sizes from 0.25 to 100 ml. Besides the standard model (VITLAB® simplex), a version where removal of air is possible by recirculation of the fluid (VITLAB® genius).
PowerDisp can also be modified for other brands of dispensers.

The control box has a built in pressure regulator. This ensures equipment from overpressure, and the dispensing speed can be adjusted.
The accuracy of the PowerDisp is comparable with similar types of dispensers.

Søgning