ML 3090260 PowerSkru


ML PowerSkru er en skruemaskine til af- og påskruning af låg.
 

PowerSkru skåner hånd og skulder, hvorved arbejdsskader undgås eller reduceres. Med PowerSkru får du en hånd fri til betjening af pipette el. lign.


Skruemaskinen kan forsynes med forskellige skruehoveder (bestilles separat) og dermed anvendes til forskellige lågdiametre. Skruehovederne fås med eller uden udkast.

Skruemaskinen er elektrisk og starter automatisk når låget rammer skruehovedet. Omløbsretningen kan vendes med en omskifter, eller ved hjælp af en fodpedal (tilvalg). Hastigheden for af- og påskruning kan justeres.
ML PowerSkru fås i en udgave med automatisk retningsskift ML 3090259, og i en moment-udgave ML 3090253.ML PowerScrew is a machine for screwing and unscrewing of caps.


ML PowerScrew protects the hand and the shoulder, hereby preventing work related injuries. With PowerScrew you also get one hand free to operate a pipette.

The screw machine can be equipped with different screw heads (ordered separately) to be used with different cap diameters. Screw heads are available with or without ejection.

The screw machene is electrically driven and starts automatically when the lid hits the screw head. The direction of rotation can be reversed with a switch or by using a foot pedal (option). The speed for screwing and unscrewing can be adjusted.
ML Power Screw is available in a model with automatic change of direction ML 3090259, and a torque version ML 3090253.
Søgning