Presse-udstyr


Presser til alle typer arbejdsopgaver i laboratoriet


Presseapparater kan bruges til alle typer presseopgaver, som filtrering, påsætning af låg på glas, isætning af propper på SPE-kolonner m.m.
Presseapparaterne afhjælper arbejdsgange og skåner medarbejdere for Ensidigt Gentaget/Belastende Arbejde (EGA/EBA), og er medvirkende til at skabe et bedre arbejdsmiljø. ML producerer alle presseapparatur til alle former for arbejdsopgaver. Se herunder for eksempler.

Presses can be used for any type of press job such as filtering, pressing lids on vials, inserting plugs on SPE columns and many more.
Press equipment minimizes workflows and protects employees from Monotonous Repetitive / Stressful Work (MRW/MSW), and helps creating a better working environment. ML manufactures presses for all kinds of pressing jobs. See below for examples.


MatPress - Til lukning af mikrotiterplader med måtter/For pressing mats on to microtiter plates

Sprøjtefilterpresse - For nem og enkel sprøjtefilter-filtrering/For easy and simple filtration using syringe filters.

Søgning