Pumper og pumpeslanger

Mikrolab Aarhus A/S kan tilbyde pumper til alle opgaver i laboratoriet. Vi tilbyder gear- og stempelpumper, der ofte anvendes til dosering af aggresive opløsningsmidler, sprøjtepumper til lavt flow, luftpumper til opsamling af luftprøver til detektering af arbejdsmiljø og slangepumper til dosering og dispensering af diverse væsker. Slangepumperne kan leveres med 1 til 40 kanaler, der doserer simultant. Endvidere kan vi tilbyde pumper til brug i felten.
Slangepumper har den store fordel, at væsken kun er i kontakt med slangen, hvorved kontamineringsrisikoen formindskes.

Pumpeslanger findes i mange forskellige materialer som Tygon, PVC, Viton, silicone m.m., som hver især har fordele indenfor en specifik applikation. Se en resistens-tabel her.


  

Doseringspumper  Pumpeslanger
Pumper Pumpeslanger
Søgning