Skrueapparater

Mikrolab Aarhus A/S leverer skruemaskiner til af- og påskruning af låg på flasker af varierende størrelser. Det kan være helt små 2 ml skruelågsglas til autosamplere eller store Bluecap flasker på 1 liter.
 

Skruemaskiner afhjælper arbejdsgange og skåner medarbejdere for Ensidigt Gentaget/Belastende Arbejde (EGA/EBA), og er medvirkende til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

En serie af skruemaskinerne er udviklet med trykluft som drivmiddel, hvilket eliminerer gnistfare og giver den store fordel at udstyret kan anvendes i EX-områder.

PowerSkru - Til af- og påskruning af låg/For screwing and unscrewing of caps

Superskru - Til af- og påskruning af større låg/For screwing and unscrewing of larger caps

Søgning