ML 303810 Sprøjtefilterpresse


Filtrér prøver med én finger.


For at reducere belastning ved Ensformigt Gentaget Arbejde, har ML udviklet en pneumatisk presse, der nu udfører det grove arbejde ved filtrering med sprøjtefiltre.

Pressen anvender trykluft og kan betjenes med én finger.

1. Sug prøven op i sprøjten.
2. Påsæt et sprøjtefilter.
3. Anbring sprøjten i holderen på tårnet.
4. Tryk kontakten ned.
5. Når filtreringen er slut løftes kontakten opad for at fjerne trykket.
6. Færdigt arbejde!

Trykket kan justeres med trykregulatoren for at få en passende filtreringshastighed. Pressen kan betjenes enten fra højre eller fra venstre side.
Let udskiftelige adaptere anvendes for at tilpasse holderen til forskellige størrelser sprøjter (bestilles separat). Pressen leveres med adapter for en 20 ml plastengangssprøjte (diameter 24 mm).
Filter samples with just one finger.


To reduce the stress caused Monotonous Repetitive Work, ML has developed a pneumatic press which now performs the hard work when filtrating with syringe filters.

The press uses compressed air and can be operated with one finger.

1. Suck sample into the syringe.
2. Attach a syringe filter.
3. Place the syringe in the holder on the tower.
4. Press the lever down.
5. When the filtration is finished lift the lever upwards to relieve pressure.
6. Job done!

The pressure (speed of filtration) can be adjusted by means of the pressure regulator. The press can be activated with either left or right hand.

Easy exchangeable supports for various sizes of syringes are available (ordered separately). The press is supplied with one support for a 20 ml disposable syringe (diameter 24 mm).


Specifications:

Inlet pressure:             max. 10 bar
Working pressure:        0,5 – 7 bar
Working temperature:   10 – 40 ⁰C

Weight:                        1,7 kg
Dimensions:                 200 x 170 x 630 (L x B x H)

Søgning