ML 309036 SuperCrimp


Semi-automatisk, pneumatisk lukke-udstyr.


Til større lukkeopgaver tilbydes SuperCrimp, der er et semi-automatisk, pneumatisk udstyr.

Lukkeapparatet anvender et stativ med plads til 20 glas i 2 rækker. Når stativet er anbragt aktiveres startknappen, og de 10 glas i række nr. 1 lukkes. Derefter vendes stativet, hvorefter de 10 glas i række nr. 2 lukkes.

Lukkehovedet er nemt at udskifte, hvis man har behov for at krympe forskellige kapseldiametre. Der kræves kun tilslutning til trykluft (5-7 bar). Der er indbygget trykregulator og manometer, så der kræves ingen ekstra installation før ibrugtagning.

Udstyret kræver ikke strøm, og kan derfor anvendes i EX-områder.

Til apparatet kan leveres lukkehoveder og stativer passende til diverse glastyper (bestilles separat).

Til karpuler (Penfills) har ML fremstillet en special model ML 309036P med plads til 26 karpuler.


Semi-automatic pneumatic crimping equipment.


For larger crimping series ML
offers SuperCrimp, a semi-automatic, pneumatic equipment.

The crimping unit uses a rack for 20 vials in 2 rows. When the rack is placed the starter button is activated, and the 10 vials in row no. 1 are crimped. The rack is then turned, and the 10 vials in row no. 2 are crimped.

The crimp head is easy to replace if you need to crimp different sizes of caps. The equipment only requires compressed air (5-7 bar). There is a built-in pressure regulator and pressure gauge, requiring no additional installation before use.

The equipment requires no electrical power and can therefore be used in EX areas.

Various crimp heads and rack are available for different sizes and types of caps (ordered separately).

For syringe cartridges (Penfills) ML has made a special model ML 309036P with a capacity of 26 cartridges.

Søgning