Termostatering

Mikrolab Aarhus A/S producerer den universelle thermostatstyringsenhed Supertherm, der kan anvendes til mange formål.

Til inddampning af prøver kan Supertherm anvendes til at styre temperaturen i en miniovn med op til 4 alublokke. Der er plads til op til 12 prøveglas i hver blok.
Hullerne til glas bores efter mål, så de passer præcist til dine glas. Det kan feks. være huller til 2 ml injektionsvials, der efterfølgende kan bruges direkte i autosampleren.
Der blæses med en inert gas (typisk nitrogen) ned i hvert enkelt glas, dette øger hastighed af fordampningen.

ML producerer også en HPLC kolonneovn, der kan leveres med sandwich-elementer til den størrelse kolonner man ønsker.

Af andet tilbehør til Supertherm kan nævnes TLC-plade varmebord og mikrotiterplade varmebord.

Hent brochure her
 CarryTherm er en batteridreven bloktermostat til termostateret transport af blodprøver og lign., hvor man ønsker at holde temperaturen konstant fra patient til laboratorium. Konstant temperatur er et parameter, der kan have betydning ved visse analyser.


Hent brochure herSøgning