Book et online møde

Vi sidder klar ved skærmen hvis du har brug for vejledning til valg af produkter.

Find os på YouTube!

Se en bred række af Mikrolabs produkter i aktion, og få inspiration til dit laboratorie.

OT-2 robotten kan automatisere hundredevis af life science protokoller og workflows. Hvis du kan pipettere det manuelt, kan det automatiseres med OT-2.

Automatisering bliver i stigende grad en del af hverdagen i produktionserhverv, men også i laboratoriebrancen har robotterne gjort deres indtog. Særligt pipetteringsrobotter har vundet stor popularitet, og findes nu i flere større laboratorier med stort flow af prøver. For mange laboratorier er det dog en barriere, at investere så store beløb i en automatiseringsløsning, som ofte er svær at implementere, dyr at vedligeholde, og ofte kræver superbrugere til applikations-opsætning. Sådan behøver det ikke være.

Opentrons producerer liquid handling robotten OT-2, der nu leveres i Norden af Mikrolab Aarhus.

Fokus på analyse

Analyse af medicinsk cannabis

I januar 2018 blev det lovligt for virksomheder i Danmark at producere/importere medicinsk cannabis til Danmark. Dette har givet en forøget efterspørgsel for regler og udstyr, der skal bruges for at kontrollere medicinsk cannabis. Dette FOKUS uddyber lægemiddelstyrelsens standard for at give en bedre forståelse af de analyser samt redskaber, der skal bruges for at kunne producere medicinsk cannabis efter de danske regler.

Prøveforberedelse til cannabisanalyse
Der er på nuværende tidspunkt sat mest fokus på, hvordan drogen skal kontrolleres. Her har Lægemiddelstyrelsen lavet en række krav og guider til, hvordan drogen (blomster hovedet) skal analyseres for at få en homogen analyse, og derved konkrete resultater. Nedenfor kan der ses de trin, som drogen skal igennem.