Hvad er fordelene ved Mikrolab SuperCrimp?

 

 • Mikrolab SuperCrimp automatiserer og effektiviserer arbejdsprocessen omkring lukning af 25+ til 1.000 vials om dagen
 • Apparatet skåner laboratoriemedarbejdernes hænder og håndled ved mange gentagne lukninger
 • Lydløs teknologi, der skaber og bevarer et godt arbejdsmiljø
 • Kan benyttes i og uden for stinkskabe og LAF-bænke
 • Nem og intuitiv betjening af apparatet
 • Kan straks benyttes af alle – Ingen særlig uddannelse eller oplæring nødvendig
 • Drives udelukkende ved hjælp af trykluft, og kan derfor anvendes i eksplosionsfarlige områder (ATEX)
 • Hårdfør og simpel teknologi der holder til daglig brug i årevis
 • Kontakt Mikrolab for gratis afprøvning i tre uger

Effektiv og simpel teknologi til dagligdagen i laboratoriet

Når der er behov for lukning af mange kapsler på vials hver eneste dag, så er manuelle lukketænger (crimper) ikke tilstrækkeligt effektive til at opretholde en effektiv arbejdsproces, fordi tidsforbruget simpelthen er for stort. Mikrolab SuperCrimp er et semiautomatisk apparatur, som egner sig til laboratorier, hvor behovet for lukning af vials overstiger ca. 25 enheder om dagen – eller et niveau, hvor manuel lukning bliver anstrengende for de ansatte, og hvor kontinuerlig belastning øger risikoen for arbejdsskader gennem fysisk, gentaget og belastende arbejde (EGA og EBA). Mikrolab SuperCrimp er et ideelt apparatur til lukning af typisk op til ca. 1.000 daglige vials. Til lukning af få daglige vials er Mikrolab PowerCrimp et oplagt ergonomisk hjælpeværktøj og et godt alternativ til en manuel lukketang.

Automatisering af rutineopgaver

Mikrolab SuperCrimp er meget nem at anvende. Sæt vials i to rækker á 10 stk. i et stativ og anbring stativet på apparatet. Herefter aktiveres startknappen, og Mikrolab SuperCrimp lukker kapslerne på den første række af vials, hvor apparatet automatisk fører vials med kapsler op i lukkehovedet. Når den første række er lukket, så vendes stativet manuelt om, og den anden række af vials med kapsler kan lukkes. Brugeren har frie hænder til andre gøremål mens lukningen foregår. Mikrolab SuperCrimp sikrer ensartet lukning af vials, og eliminerer fejlkilder der opstår ved lukning med håndkraft.

Intuitiv betjening og opsætning

Det kræver ingen særlige forudsætninger eller særlig uddannelse og træning at betjene Mikrolab SuperCrimp, hvilket gør at apparatet øjeblikkeligt kan betjenes af såvel garvede laboratoriemedarbejdere som af nye og urutinerede studerende i universitetslaboratorier.

Opsætning af apparatet er enkelt og ligetil: Tilslut apparatet via lynkoblingen til laboratoriets trykluftsanlæg og lukkearbejdet kan starte. Lukkehovedet kan udskiftes hvis der er behov for at lukke kapsler med forskellige diametre eller udformninger.

Pneumatisk udstyr skaber sikre arbejdsforhold

Mikrolab SuperCrimp anvender udelukkende trykluft (pneumatik), hvilket betyder at gnistfaren helt forsvinder, og derfor kan apparatet bruges i eksplosionsfarlige områder (ATEX). Da apparatet kun har et beskedent footprint, kan det ud over en almindelig bordopstilling benyttes i stinkskabe samt i LAF-bænke.

Specifikationer for Mikrolab SuperCrimp (ML 309036)

 • Udviklet og produceret i Danmark af Mikrolab Aarhus A/S, CE-godkendt
 • Mikrolab SuperCrimp kan anvendes til lukning af vials med kapselstørrelse på 8, 11, 13 og 20 mm
 • Kræver ingen service og vedligeholdelse
 • Hurtig opsætning og ibrugtagning: tilslut trykluft og korrekt lukkehoved og apparatet er klar til brug
 • Minimalt footprint og kan derfor benyttes overalt

Mikrolab tilbyder ergonomiske hjælperedskaber, der skaber trivsel i laboratoriet

For laboranten, laboratorieteknikeren og bioanalytikeren er dagligdagen i laboratoriet præget at mange gentagne rutineopgaver, der stiller krav til medarbejdernes fysik og gode vaner. Hos Mikrolab udvikler vi effektive, men simple hjælperedskaber og laboratorieudstyr, som letter dagligdagen og gør, at medarbejderne kan koncentrere sig om arbejdsopgaverne og egen sikkerhed. Læs mere om Mikrolabs øvrige ergonomiske løsninger her