Ny teknologi til glæde for både kunder og arbejdsmiljø

Hos ALS Denmark glæder direktør Camilla Højsted sig over et mangeårigt udbytterigt samarbejde med Mikrolab omkring udformning af forskellige løsninger til håndtering af de mange prøver, der udføres på laboratoriet hver dag. Det giver højere kvalitet til glæde for ALS’ kunder i analysearbejdet og bedre arbejdsmiljø for ALS’ medarbejdere. ALS er et analyselaboratorium, der har rødder i Australien (Australian Laboratory Services), og som i dag agerer over hele verden. ALS Group opererer gennem laboratorier og salgskontorer i både Europa, Asien, Australien og Nordamerika, og i Danmark holder ALS til i Humlebæk.

Grundelementer gennemtestes

Hver dag modtager analyselaboratoriet jord-, vand- og luftprøver, som laboratoriet herefter kontrollerer for private og offentlige kunder. Blandt andet sendes der dagligt omkring 300 jordprøver til laboratoriet, så mange af processerne kan siges at være rutineprægede. Med de mange ensidige gentagne processer følger risikoen for belastning af medarbejderne i laboratoriet. Med mindre man indfører det rette, hensigtsmæssige prøvehåndteringsudstyr. Den sikkerhedsansvarlige for medarbejderens arbejdsmiljø, administrerende direktør Camilla Højsted, har gennem mange år samarbejdet med Mikrolab for at finde de bedste værktøjer og redskaber til brug i laboratoriet til glæde både for kunderne, der bestiller analyserne og for medarbejderne, der udfører dem.

Fint samarbejde med Mikrolab

”Blandt andet for at undgå belastning og deciderede arbejdsskader gennem såkaldt ensidigt gentaget arbejde har jeg indkøbt to doseringsrobotter, eller jordtrobotter, som de kaldes på ALS, til brug for vores jordanalyser,” fortæller Camilla Højsted. ”Vi har lavet mange ting i samarbejde med Mikrolab og vi er jævnligt i dialog med dem omkring udviklingen af nye redskaber. ALS kommer fx med forslag til udformningen og så er det Mikrolab, der står for at gennemføre produktionen.”

Robotterne udfører det hårde arbejde

ALS udfører mellem 200 og 500 jordprøver dagligt. Robotterne fra Mikrolab fungerer ved, at racks med jordprøverne fremføres automatisk forbi doseringsenheden. I hvert rack kan der være i alt 8 glas, og der kan laves 48 prøver i den samme omgang over nogle timer. Prøverne er i glas med en membran over, og glassene er halvt fyldt med jord. Hver jordprøve skal have tilsat 2 x 20 ml væske.

Medarbejderne skal ikke trykke på en knap eller andet, for at aktivere robotten, idet en censor registrerer, at der er prøver på vej, og robotten udfører derpå arbejdet. Jordprøverne undersøges for flygtige stoffer som olie og tjære, der kan fordampe, hvis glasset åbnes. Derfor er det væsentligt og påkrævet, at glassene er lukkede med membranen. Således sikres en effektiv og sikker analyse med højere kvalitet til følge, idet robotterne kan gennemføre væsketilførslen ensartet og sikkert direkte gennem membranen. ”Skulle vi udføre manuel tilsætning af væsker gennem membranen, ville det blive meget omstændeligt,” forklarer Camilla Højsted. ”Det ville blive en ofte gentaget bevægelse i en ensidig arbejdsstilling.” Samtidig har medarbejderne mulighed for at udføre andre arbejdsopgaver, mens væsketilførslen pågår, hvilket er en effektiviseringsgevinst for arbejdspladsen.

Og endnu et plus er altså, at medarbejderne undgår det slidsomme manuelle arbejde med at tilsætte væske til prøverne. ”Ny teknologi betyder meget på vores arbejdsplads,” slutter Camilla Højsted ”og Mikrolab er rigtig gode til at tilpasse analysemaskinerne, så de rammer præcist til ALS’ behov.”

Mikrolab tilbyder hjælperedskaber til automatisering af repetitive opgaver

For laboranten, laboratorieteknikeren og bioanalytikeren er dagligdagen i laboratoriet præget af mange gentagne rutineopgaver, der stiller krav til medarbejdernes fysik og gode vaner i forhold til arbejdsrutinerne. Hos Mikrolab udvikler vi effektive, men simple hjælperedskaber, som letter dagligdagen og gør, at medarbejderne kan koncentrere sig om arbejdsopgaverne og deres egen sikkerhed. Læs mere om Mikrolabs ergonomiske løsninger her.