Fødevarestyrelsen indgik et samarbejde med Mikrolab om at udvikle et prøveudtagningsudstyr, der skåner medarbejderne for fysisk belastende ensidige og gentagne bevægelser.

Samtidig blev manuel optælling erstattet med automatisk optælling med bedre arbejdsmiljø til følge.

Alle i Danmark kender kartoflen, men det er nok de færreste, der ved, at den er genstand for utallige daglige undersøgelser i fødevarestyrelsen. På Fødevarestyrelsens laboratorium i Lystrup prøveforberedes der i perioden 1. sep. til 1. januar dagligt ca. 6000 delprøver fra kartofler til kontrol.

Medarbejdere håndterer disse manuelt ved at fjerne et lille stykke skræl, udtage en lille stump kartoffel med et lille øje på skrælleren og derefter poole/samle prøverne i poser med hhv. 10 poser med 10 stk. i hver, eller i et prøvebæger med 200 stk. Dette er afhængig af, hvilken analyse der skal foretages. I denne arbejdsproces er der to udfordringer – selve udtagningen af kartoffelstykket og selve optællingen. Tidligere krævede det et vrid at tage en kugle manuelt ud af kartoflen med risiko for håndledsskader.

Ergonomisk redning ved manuel prøveudtagning

Prøveudtagningen er i dag yderligere optimeret og overtaget af robotter, men hvis robotten strejker, bliver prøveudtagningen hurtigt erstattet af manuel propning. Selv om arbejdet er fordelt på flere personer, kan en laboratoriemedarbejder opleve at udtage 1000 delprøver/kartofler på en arbejdsdag.

Førhen krævede udskæring af kartoffelstykket ca. 1000 manuelle vrid med hånden. ”Vi tænkte, at det her må da kunne gøres bedre,” fortæller laborant Lene Kynæb Hansen, Fødevarestyrelsen. Derfor kontaktede Lystrupafdelingen Mikrolab, der tidligere havde hjulpet med forskellige løsninger, for at optimere andre arbejdsredskaber og arbejdsgange.

Målet var at undgå den almindelige håndskræller, som vi alle kender, og som kræver et vrid, for i stedet at anvende Mikrolabs mere ergonomisk korrekte prøveudtager, der kun kræver et tip med håndleddet. ”Det blev en ergonomisk redning,” fortæller Lene Kynæb Hansen.

Automatisk optælling og ensartede prøver

”Vi sad desuden og optalte prøverne manuelt i hovedet med et stykke papir på bordet. Vi satte streger, hver gang vi havde talt til ti – og skulle have 200 propper i et bæger. Det var derfor en stor forbedring at slippe for denne manuelle tælling. I stedet blev optællingen automatisk registeret, idet man trykkede med foden,” fortsætter hun. Det sociale og dermed psykiske arbejdsmiljø blev således forbedret, idet man ikke længere skulle koncentrere sig om at tælle og sætte streger og holde styr på optælling.

Udstyret blev udviklet med en lille pumpe der producerede trykluft, sådan at en knap, der udløstes med fodtryk, dels talte og dels pustede kartoffelstykket ud i den aktuelle beholder. Udelukkende fodpumpe-betjent udløst knap på prøveudtageren blev dog hurtigt for trættende, idet man, når foden vipper fx tusinde gange kan få belastning i skinnebenet. Derfor blev der videreudviklet en model med dobbeltudtag med mulighed for tilslutning af både fodbetjent og håndholdt udløser. Det gav frit valg til at bruge fod eller hånd til at aktivere afleveringen af prøven. Dette betød samtidig, at man også fik en mere fleksibel mulighed for afvekslende arbejdsstillinger, så man kunne skifte til stående stilling og bruge håndudløseren.

Den automatiserede optælling har medført, at man sparer lidt tid, ved ikke at udtage flere propper af kartoflerne end nødvendig til en poolet/samlet prøve. Skal man bruge præcis 200 stk. er tælleren mere præcis, hvor man med manuel optælling godt kunne miste overblikket. Prøveudtagningerne er desuden blevet meget mere ensartede, hvor tidligere prøveudtagninger kunne være afhængig af muskelstyrken i armen. ”Vi har været glade for Mikrolabs prøveudtagningsudstyr. De har fungeret stabilt og sikkert, og Mikrolab har god service”, slutter Lene Kynæb Hansen om samarbejdet.

Fakta om kartoffelprøverne:

Den statskontrollerede prøveudtagning af kartoflerne foregår i samarbejde med de danske landmænd (kartoffelavlere) og kartoffelproducenter, der vil sikre sig en god avl uden plantesygdomme. Fødevarestyrelsens kemiske laboratorium i Lystrup prøveforbereder kartoflerne og analysen foregår i Fødevarestyrelsens afdeling i Ringsted.

Mikrolab tilbyder hjælperedskaber til automatisering af repetitive opgaver

For laboranten, laboratorieteknikeren og bioanalytikeren er dagligdagen i laboratoriet præget af mange gentagne rutineopgaver, der stiller krav til medarbejdernes fysik og gode vaner i forhold til arbejdsrutinerne. Hos Mikrolab udvikler vi effektive, men simple hjælperedskaber, som letter dagligdagen og gør, at medarbejderne kan koncentrere sig om arbejdsopgaverne og deres egen sikkerhed. Læs mere om Mikrolabs ergonomiske løsninger her.