Adaptere

Hvad er fordelene ved adaptere og adapterlåg fra Mikrolab?

 • Sikker håndtering af solventer/opløsningsmidler i forbindelse med analyser
 • Bedre analyseresultater som følge af fuld kontrol over processen – ingen utætheder og uregelmæssigheder
 • Nem og simpel håndtering af væsker, herunder prøveudtagning og tilførsel af gasser
 • Sikkert arbejdsredskab der gør det nemt at leve op til god laboratoriepraksis (GLP) samt interne sikkerhedsstandarder

Tilpassede adapterlåg og adaptere til individuelle analyseopstillinger

Mikrolab fremstiller skræddersyede adapterlåg og adaptere til flasker med solventer/opløsningsmidler, såsom fx acetonitril og methanol, til kromatografiudstyr og til wastebeholdere i alle udformninger. Adaptere fremstilles til såvel GL 45 låg som til låg i mindre gængse størrelser. Alt efter anvendelsesområde fremstilles adaptere i forskellige former for plast, herunder PEEK, og teflon samt andre materialer efter ønske og behov.

Med dedikerede adaptere, der fremstilles med de tilslutninger og funktioner, som er nødvendige for den enkelte analyseopstilling, bliver arbejdsrutinerne nemmere og langt sikrere for personalet. Adaptere fremstilles så de kan understøtte:

 • Udtagning af prøver
 • Tilføjelse af gas eller udtagning af gas (headspace)
 • Gas-sparging
 • Porte til måleudstyr/sensorer, fx til måling af pH
 • Port til termometer for opstillinger med behov for temperaturkontrol
 • Ventiler til åbning og lukning af porte, som gør at processen kan kontrolleres
 • Port med lufttæt septum/injektions-membran, hvor der efter åbning af ventil kan tilsættes eller udtages væsker eller gasser med kanyle
 • Alle gængse typer af opløsningsmidler og solventvæsker, herunder: sprit, acetone, syre, hexan, acetonitril og methanol

Bedre håndtering af waste-beholdere

Adapterlåg fremstilles også til wastebeholdere/opsamlingsdunke til væsker, som skal bortskaffes. Korrekt håndtering heraf er også vigtigt for at overholde sikkerhedsprocedurer og undgå arbejdsulykker. Hos Mikrolab monterer vi adaptere i låg fra opsamlingsbeholdere, som indeholder de fittings, slangestudse og ventiler, vores kunder har behov for i forhold til håndtering af deres waste-beholdere.

Sikrere arbejdsprocesser med bedre analyseresultater

Vi fremstiller adaptere og adapterlåg med funktioner og tilslutninger, som vores kunder har behov for i deres laboratorier, således at håndteringen bliver mere sikker for personalet og hjemmelavede løsninger undgås.

I stedet for at afskærme flaske og slange med parafilm eller staniol vil en adapterløsning fra Mikrolab medføre 100% tæthed, hvilket øger sikkerheden for personalet og lever op til god laboratoriepraksis (GLP) samt interne sikkerhedsstandarder. Mikrolabs adapterløsninger skaber tryghed for medarbejderne, fordi de trygt kan forlade deres analyseopstillinger. Når utætheder og potentielle uregelmæssigheder elimineres i opstillingerne, bliver analyseresultaterne bedre og mere konsistente over tid.

Der mistes ikke data, fordi en slange hopper af og således ødelægger analysen eller stiller den unødigt i bero.

Fra standard til specialfremstillede adaptere

Adaptere er egnet til alle laboratorier med analyseudstyr, fra laboratorier hos større medicinalproducenter til mindre analyselaboratorier. Hos Mikrolab har vi standardadaptere på lager, fx låg med tre porte: to til slangegennemføring (1/16” eller 1/8” OD og én med luer-konus til fx et aktivt kulfilter, der neutraliserer undertryk og adsorberer giftige dampe, hvilket overflødiggør stinkskabe. Standardadaptere leveres fra dag til dag, mens specielfremstillede adaptere med specifikke konfigurationer kan leveres hurtigt efter nærmere specifikation fra vores kunder.

Mikrolab tilbyder smarte redskaber og værktøjer, der højner sikkerhed og effektivitet

Hos Mikrolab udvikler vi alt fra effektive og simple hjælperedskaber og laboratorieudstyr til fuldautomatiske robotter, der effektiviserer dagligdagen i laboratoriet. Læs mere om Mikrolabs øvrige redskaber og løsninger her.