Hvad er fordelene ved en affaldsmanifold fra Mikrolab?

  • Smart enhed til håndtering og opsamling af affaldsvæsker i laboratoriet, som typisk monteres over arbejdsbordet, så manifolden ikke optager unødig plads og er nem at betjene
  • Affaldsmanifolden fungerer efter samme princip som en kabeltromle, hvorved laboratoriets vakuumpumpe tilsluttes en forlængerledning og får seks faste udtag i stedet for kun ét
  • Affaldsmanifolden opsamler væske i to separate beholdere, som kan indeholde fx organiske opløsningsmidler og vandige opløsninger
  • Analyseapparatur såsom HPLC-udstyr kan tilsluttes direkte til manifolden, som har fire udtag/studse til fastmonterede apparater – slanger trækkes bag manifolden
  • Kan benyttes til filtreringsopgaver under vakuum
  • Kan anvendes til opsamlingshåndtering af alle typiske væsker såsom acetone, buffervæske, methanol og vand
  • Affaldsmanifolden er fremstillet af rustfrit stål og kan uden videre oplæring anvendes af alle laboratorieansatte
  • Kan placeres i stinkskabe

Smart redskab til løbende opsamling af flydende waste eller opsamling af opløsningsmidler

Mikrolabs affaldsmanifold udnytter den eksisterende vakuumpumpe i laboratoriet til at opsamle væsker til bortskaffelse i to separate beholdere. Den vægmonterede manifold har i alt seks udtag med hver deres ventil og studs. Fire udtag er dedikeret til laboratorieudstyr såsom HPLC-apparater, mens de to nederste udtag har fremadrettede studser, som kan benyttes til løbende opgaver, fx til opsugning af væsker fra opstillinger på arbejdsbordet eller vakuumfiltreringsopgaver.

Det er nemt at anvende manifolden i det daglige arbejde: åbn blot for ventilen til den beholder, hvortil væsken skal opsamles. Er der behov for at justere vakuumet, kan der tilkøbes et y-stykke med en trykregulator, som forbindes til manifolden. Affaldsmanifolden sparer tid i forbindelse med det løbende arbejde, da de hyppigst brugte apparaturer kan være tilsluttet manifolden, hvilket betyder at affaldsvæsken håndteres som en integreret proces.

Mere effektiv og økonomisk affaldshåndtering

I stedet for at opsamle affaldsvæske i ét opsamlingskar, som siden skal bortskaffes som en blandet affald, er der to udløb på manifolden, således at væsken kan separeres i to forskellige beholdere, fx vand og acetone. Det gør det både nemmere og mere økonomisk at bortskaffe affaldsvæsken. Ved at separere opløsningsmidlerne kan de ofte genanvendes flere gange eller oprenses, hvormed udnyttelsen af forbrugsvæskerne optimeres. Der trækkes kun to slanger fra manifolden til de respektive to opsamlingsbeholdere. Herfra samles de til én slange, der forbindes med vakuumpumpen.

Alsidig anvendelse af affaldsmanifolden

Ud over at manifolden kan facilitere væskeopsamling ved hjælp af vakuumpumpen, kan enheden også anvendes til at fjerne gas eller luft fra en applikation. Desuden kan manifolden anvendes til filtreringsopgaver under vakuum.

Mikrolab udvikler intuitive og smarte værktøjer til laboratorier

Hos Mikrolab udvikler vi alt fra effektive og simple ergonomiske hjælperedskaber og laboratorieudstyr til robotløsninger, der optimerer effektiviteten i laboratoriet. Læs mere om Mikrolabs øvrige løsninger her.