Opentrons Vedligehold

Opentrons Vedligehold

Overview     Flex     OT-2     Resourcer

Vedligeholdelses-vejledning

Retningslinjer for forebyggende vedligeholdelse for de bedste resultater og mindst mulig nedetid

Vedligeholdelses-vejledning

Retningslinjer for forebyggende vedligeholdelse for de bedste resultater og mindst mulig nedetid

Opentrons Flex

Vedligehold af din Opentrons robot og pipetter er meget vigtig for kvaliteten af dit arbejde i laboratoriet.

Download Opentrons Flex brugermanualen for at læse vedligeholdelsestrinene mere detaljeret.

Opentrons Flex

Vedligehold af din Opentrons robot og pipetter er meget vigtig for kvaliteten af dit arbejde i laboratoriet.

Download Opentrons Flex brugermanualen for at læse vedligeholdelsestrinene mere detaljeret.

Rengøringsvejledning -Opentrons Flex

Rengør med isopropylalkohol (70%) eller ethylalkohol (70%) – nogle gange kan du bruge blegemiddel
(10-15%). Tør udstyret forsigtigt af. Sørg for, at der ikke drypper væske, og undgå elektronik.

Rengøringsvejledning - Opentrons Flex

Rengør med isopropylalkohol (70%) eller ethylalkohol (70%) – nogle gange kan du bruge blegemiddel
(10-15%). Tør udstyret forsigtigt af. Sørg for, at der ikke drypper væske, og undgå elektronik.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af robotten

Rutinemæssig rengøring hjælper med at holde Flex fri for forurenende stoffer, der kan påvirke dine resultater. Rutinemæssig rengøring giver dig også en chance for at inspicere robotten for slitage og skader. Gennemgå dette afsnit nøje for information, instruktioner og ressourcer om, hvordan du rengør din Flex, pipetter, griber og moduler. Hvis du har spørgsmål til rengøring af din Flex og dens relaterede komponenter, så kontakt vores support på mat@mikrolab.dk

Før du begynder

Flex er en elektrisk drevet mekanisk enhed. Som en god praksis skal du slukke for strømmen, før du begynder at rengøre den, og før du rækker ind i kabinettet. Du bør måske endda også tage stikket helt ud af robotten. Dette er enkle sikkerhedstrin, som du kan tage for at gøre robotten sikker, indtil du er færdig. Ud over at slukke for strømmen skal du fjerne alle pipetter, moduler og andet laboratorieudstyr, før du rengør robotten. Ved at fjerne monteret udstyr giver det dig mere plads til at arbejde og giver bedre adgang til dæk og robotarm.

Hvad kan du rengøre?

Du kan tørre alle de synlige og let tilgængelige overflader af på din Flex. Dette inkluderer udvendig og indvendig ramme, touchskærm, vinduer, robotarm og dæk. Flex har ingen indvendige dele, som du skal åbne eller skille ad. Hvis du kan se det, kan du rense det. Hvis du ikke kan se det, skal du ikke rense det.

Rengøringsmidler

Nedenstående tabel viser de kemikalier, du kan bruge til at rengøre din Flex. Fortyndet alkohol og destilleret vand er vores anbefalede rengøringsmidler, men du kan henvise til denne liste for alternativer. Du kan også bruge disse kemikalier til at rense moduler, pipetter og andet monteret udstyr.

20240117112746

WARNING:

Do not use acetone. The robot, pipettes, and modules are made from materials that acetone can damage or dissolve.

20240117112746

ADVARSEL:

Brug ikke acetone. Robotten, pipetterne og modulerne er lavet af materialer, som acetone kan beskadige eller opløse.

20240117115156
Rengøring af karme og vinduespaneler

Sådan rengøres den udvendige og indvendige ramme og vinduespaneler på din Flex:
1. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med et rengøringsmiddel.
2. Tør forsigtigt de let tilgængelige overflader af.
3. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
4. Lad robotten lufttørre.

Rengøring af dækket

Sådan rengøres dækket, dækslidser og skraldespand:
1. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med et rengøringsmiddel.
2. Tør forsigtigt dæk, dækslidser og skraldespand af. Du kan fjerne dækslidserne og skraldespanden for lettere adgang.
3. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
4. Lad dækstykkerne lufttørre. Monter så igen alle dele, du har fjernet ved rengøring.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af robotten

Rutinemæssig rengøring hjælper med at holde Flex fri for forurenende stoffer, der kan påvirke dine resultater. Rutinemæssig rengøring giver dig også en chance for at inspicere robotten for slitage og skader. Gennemgå dette afsnit nøje for information, instruktioner og ressourcer om, hvordan du rengør din Flex, pipetter, griber og moduler. Hvis du har spørgsmål til rengøring af din Flex og dens relaterede komponenter, så kontakt vores support på mat@mikrolab.dk

Før du begynder

Flex er en elektrisk drevet mekanisk enhed. Som en god praksis skal du slukke for strømmen, før du begynder at rengøre den, og før du rækker ind i kabinettet. Du bør måske endda også tage stikket helt ud af robotten. Dette er enkle sikkerhedstrin, som du kan tage for at gøre robotten sikker, indtil du er færdig. Ud over at slukke for strømmen skal du fjerne alle pipetter, moduler og andet laboratorieudstyr, før du rengør robotten. Ved at fjerne monteret udstyr giver det dig mere plads til at arbejde og giver bedre adgang til dæk og robotarm.

Hvad kan du rengøre?

Du kan tørre alle de synlige og let tilgængelige overflader af på din Flex. Dette inkluderer udvendig og indvendig ramme, touchskærm, vinduer, robotarm og dæk. Flex har ingen indvendige dele, som du skal åbne eller skille ad. Hvis du kan se det, kan du rense det. Hvis du ikke kan se det, skal du ikke rense det.

Rengøringsmidler

Nedenstående tabel viser de kemikalier, du kan bruge til at rengøre din Flex. Fortyndet alkohol og destilleret vand er vores anbefalede rengøringsmidler, men du kan henvise til denne liste for alternativer. Du kan også bruge disse kemikalier til at rense moduler, pipetter og andet monteret udstyr.

20240117112746

ADVARSEL:

Brug ikke acetone. Robotten, pipetterne og modulerne er lavet af materialer, som acetone kan beskadige eller opløse.

20240117115156
Rengøring af karme og vinduespaneler

Sådan rengøres den udvendige og indvendige ramme og vinduespaneler på din Flex:
1. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med et rengøringsmiddel.
2. Tør forsigtigt de let tilgængelige overflader af.
3. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
4. Lad robotten lufttørre.

Rengøring af dækket

Sådan rengøres dækket, dækslidser og skraldespand:
1. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med et rengøringsmiddel.
2. Tør forsigtigt dæk, dækslidser og skraldespand af. Du kan fjerne dækslidserne og skraldespanden for lettere adgang.
3. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
4. Lad dækstykkerne lufttørre. Monter så igen alle dele, du har fjernet ved rengøring.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af pipetter og Pipettespidser

20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke Flex-pipetter ad til rengøring eller forsøg at rense deres interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke pipetterne i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

Sådan rengøre du 1-, 8-, or 96-kanals pipetter:

1. Fjern pipetten fra robotarmen.
2. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med et rengøringsmiddel.
3. Tør forsigtigt følgende dele af:

• Krop (body)
• Udkaster (ejector)
• Dyser (nozzles)

4. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
5. Lad pipetten lufttørre og sæt den på igen.

20240117115955
20240117112746

WARNING:

Do not disassemble Flex pipettes for cleaning or attempt to clean their internal electronic components.

Do not put Flex pipettes in an autoclave. The high temperatures, pressures, and steam used inside an autoclave can damage the electronics, circuit boards, small electric motors, and other sensitive components.

Dekontaminering af pipetterne

De rutinemæssige rengøringstrin beskrevet ovenfor renser muligvis ikke din pipette, hvis den bliver forurenet med stoffer som nukleinsyrer, proteiner eller radioaktivt materiale. Når en pipette bliver kontamineret, så prøv de dekontamineringstrin, der er beskrevet i dette afsnit. Du kan også kontakte support, hvis din pipette bliver forurenet, og disse rengøringsprocedurer ikke virker.

UDEN PÅ PIPETTEN

Se nedenstående tabel for anbefalede rengøringsmetoder, efter forureningstype.

20240117120652
INDEN I PIPETTEN

Filterspidser hjælper med at forhindre forurening af indvendige cylinder på pipetten. Du kan ikke skille indvendige cylinder ad, hvis den bliver forurenet. Hvis indersiden af din pipette bliver forurenet, kan følgende trin hjælpe med at fjerne forureningen:

1. Injicer en lille mængde rengøringsmidel i cylinderen med en manuel pipette eller sprøjte.
2. Ryst forsigtigt pipetten for at hvirvle rengøringsopløsningen.
3. Skyl med destilleret vand.
4. Lad pipetten lufttørre og sæt den på igen.

Rengøring af pipettespidser

Flex pipettespidser er engangsartikler. Selvom du kan genbruge vedhæftede tips, hvis din protokol tillader det, er de ikke designet til at blive fjernet, renset og derefter fastgjort igen. Rengøring af Flex-pipettespidser i en autoklave kan også få dem til at deformeres. Kassér pipettespidserne, når du ikke længere har brug for dem.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af Pipetter og Pipettespidser

Sådan rengøre du 1-, 8-, or 96-kanals pipetter:

1. Fjern pipetten fra robotarmen.
2. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med et rengøringsmiddel.
3. Tør forsigtigt følgende dele af:

• Krop (body)
• Udkaster (ejector)
• Dyser (nozzles)

4. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
5. Lad pipetten lufttørre og sæt den på igen.

20240117115955
20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke Flex-pipetter ad til rengøring eller forsøg at rense deres interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke pipetterne i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

Dekontaminering af pipetterne

De rutinemæssige rengøringstrin beskrevet ovenfor renser muligvis ikke din pipette, hvis den bliver forurenet med stoffer som nukleinsyrer, proteiner eller radioaktivt materiale.
Når en pipette bliver kontamineret, så prøv de dekontamineringstrin, der er beskrevet i dette afsnit. Du kan også kontakte support, hvis din pipette bliver forurenet, og disse rengøringsprocedurer ikke virker.

UDEN PÅ PIPETTEN

Se nedenstående tabel for anbefalede rengøringsmetoder, efter forureningstype.

20240117120652
INDEN I PIPETTEN

Filterspidser hjælper med at forhindre forurening af indvendige cylinder på pipetten. Du kan ikke skille indvendige cylinder ad, hvis den bliver forurenet. Hvis indersiden af din pipette bliver forurenet, kan følgende trin hjælpe med at fjerne forureningen:

1. Injicer en lille mængde rengøringsmidel i cylinderen med en manuel pipette eller sprøjte.
2. Ryst forsigtigt pipetten for at hvirvle rengøringsopløsningen.
3. Skyl med destilleret vand.
4. Lad pipetten lufttørre og sæt den på igen.

Rengøring af pipettespidser

Flex pipettespidser er engangsartikler. Selvom du kan genbruge vedhæftede tips, hvis din protokol tillader det, er de ikke designet til at blive fjernet, renset og derefter fastgjort igen. Rengøring af Flex-pipettespidser i en autoklave kan også få dem til at deformeres. Kassér pipettespidserne, når du ikke længere har brug for dem.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af griber

20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke griberen ad til rengøring eller forsøg at rengøre dens interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke griberen i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

Sådan rengøres griberen:
1. Fjern griberen fra robotarmen.
2. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med et rengøringsmiddel.
3. Tør forsigtigt følgende dele af:

• Gribekrop (body)
• Kæber (jaws)
• Padler (paddles)

4. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
5. Lad griberen lufttørre og sæt den på igen.

20240117121827
20240117112746

WARNING:

Do not disassemble the gripper for cleaning or attempt to clean its internal electronic components.

Do not put the gripper in an autoclave. The high temperatures, pressures, and steam used inside an autoclave can damage the electronics, circuit boards, small electric motors, and other sensitive components.

GRIBERPADLER

Griberpadlerne er sliddele, der kræver periodisk udskiftning. Når du rengører griberen, skal du kontrollere gummipuderne for rifter, hakker eller andet slid. Udskift padlerne efter behov med de to reservedele (inkluderet med griberen). Har du brug for yderligere griberpadler, så kontakt vores support på mat@mikrolab.dk

20240117122234

Note:

Aggressive cleaning chemicals may reduce the lifetime of the rubber pads on the gripper paddles.

20240117122234

VÆR OPMÆRKSOM:

Aggressive rengøringskemikalier kan reducere levetiden af gummipuderne på griberens skovle.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af griber

Sådan rengøres griberen:
1. Fjern griberen fra robotarmen.
2. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med et rengøringsmiddel.
3. Tør forsigtigt følgende dele af:

• Gribekrop (body)
• Kæber (jaws)
• Padler (paddles)

4. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
5. Lad griberen lufttørre og sæt den på igen.

20240117121827
20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke griberen ad til rengøring eller forsøg at rengøre dens interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke griberen i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

GRIBERPADLER

Griberpadlerne er sliddele, der kræver periodisk udskiftning. Når du rengører griberen, skal du kontrollere gummipuderne for rifter, hakker eller andet slid. Udskift padlerne efter behov med de to reservedele (inkluderet med griberen). Har du brug for yderligere griberpadler, så kontakt vores support på mat@mikrolab.dk

20240117122234

VÆR OPMÆRKSOM:

Aggressive rengøringskemikalier kan reducere levetiden af gummipuderne på griberens skovle.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af modulerne

Du kan rengøre overfladerne på alle dine Flex-moduler. Den generelle procedure er den samme for alle understøttede moduler: Heater-Shaker, Magnetisk Block, Temperatur modul og Thermocycler.

Sørg for at slukke for modulet, før du rengør det. Du kan rengøre de øverste overflader af moduler, mens de er installeret i et dækslot. For bedre adgang kan du dog:

• Fjerne caddien og modulet fra dækslidsen.
• Fjerne modulet fra caddien.
• Frakoble eventuelle USB- eller strømkabler (hvis du renser et strømforsynet modul).

20240117112746

WARNING:

Do not disassemble modules for cleaning or attempt to clean their internal electronic components.

Do not put Flex modules in an autoclave. The high temperatures, pressures, and steam used inside an autoclave can damage the electronics, circuit boards, small electric motors, and other sensitive components.

Generel rengøring af modulerne

Når du har klargjort modulet til rengøring:
1. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med en rengøringsopløsning.
2. Tør forsigtigt modulets overflader af.
3. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
4. Lad modulet lufttørre.

20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke moduler ad til rengøring eller forsøg at rense deres interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke modulerne i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

20240117123550
Thermocycler tætninger

Sådan opsættes Thermocycler med et rent seal:
1. Sæt et seal på Thermocycler-låget (hvis der ikke allerede er en fastgjort).
2. Tørsealet af med en 1:10 fortyndet blegemiddelopløsning.
3. Skyl sealet n med vand af molekylærbiologisk kvalitet.
4. Lad sealet lufttørre.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af modulerne

Du kan rengøre overfladerne på alle dine Flex-moduler. Den generelle procedure er den samme for alle understøttede moduler: Heater-Shaker, Magnetisk Block, Temperatur modul og Thermocycler.

Sørg for at slukke for modulet, før du rengør det. Du kan rengøre de øverste overflader af moduler, mens de er installeret i et dækslot. For bedre adgang kan du dog:

• Fjerne caddien og modulet fra dækslidsen.
• Fjerne modulet fra caddien.
• Frakoble eventuelle USB- eller strømkabler (hvis du renser et strømforsynet modul).

20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke moduler ad til rengøring eller forsøg at rense deres interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke modulerne i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

Generel rengøring af modulerne

Når du har klargjort modulet til rengøring:
1. Fugt en blød, ren klud eller køkkenrulle med en rengøringsopløsning.
2. Tør forsigtigt modulets overflader af.
3. Tør af med en klud fugtet med destilleret vand.
4. Lad modulet lufttørre.

Thermocycler seals

Sådan opsættes Thermocycler med et rent seal:
1. Sæt et seal på Thermocycler-låget (hvis der ikke allerede er en fastgjort).
2. Tørsealet af med en 1:10 fortyndet blegemiddelopløsning.
3. Skyl sealet n med vand af molekylærbiologisk kvalitet.
4. Lad sealet lufttørre.

20240117123550

Opentrons OT-2

Vedligehold af din Opentrons robot og pipetter er meget vigtig for kvaliteten af dit arbejde i laboratoriet.

En velplejet pipette holder længere, giver mere nøjagtige resultater, kalibreres mere præcist og reducerer risikoen for krydskontaminering.

Det kan være en god idé at udskrive, laminere og hænge vedligeholdelses-skemaet op i nærheden af din Opentrons OT-2 robot, så du rutinemæssigt kan tjekke, hvornår din robot trænger til vedligeholdelse. Det gennemsnitlige forbrug er estimeret til at være 4 timer om dagen, 5 dage om ugen.

Opentrons OT-2

Vedligehold af din Opentrons robot og pipetter er meget vigtig for kvaliteten af dit arbejde i laboratoriet.

En velplejet pipette holder længere, giver mere nøjagtige resultater, kalibreres mere præcist og reducerer risikoen for krydskontaminering.

Det kan være en god idé at udskrive, laminere og hænge vedligeholdelses-skemaet op i nærheden af din Opentrons OT-2 robot, så du rutinemæssigt kan tjekke, hvornår din robot trænger til vedligeholdelse. Det gennemsnitlige forbrug er estimeret til at være 4 timer om dagen, 5 dage om ugen.

OT-2 oversigt

Har du brug for at vide, hvad de forskellige dele af din Opentrons OT-2 hedder? Få et komplet overblik over Opentrons OT-2 pipetteringsrobotten i vores oversigt.

OT-2 oversigt

Har du brug for at vide, hvad de forskellige dele af din Opentrons OT-2 hedder? Få et komplet overblik over Opentrons OT-2 pipetteringsrobotten i vores oversigt.

Rengøringsvejledning - OT-2

Rengør med isopropylalkohol (70%) eller ethylalkohol (70%) – nogle gange kan du bruge blegemiddel
(10-15%). Tør udstyret forsigtigt af. Sørg for, at der ikke drypper væske, og undgå elektronik.

Rengøringsvejledning - OT-2

Rengør med isopropylalkohol (70%) eller ethylalkohol (70%) – nogle gange kan du bruge blegemiddel
(10-15%). Tør udstyret forsigtigt af. Sørg for, at der ikke drypper væske, og undgå elektronik.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af robotten

20240117112746

WARNING:

Do not use acetone. The robot, pipettes, and modules are made from materials that acetone can damage or dissolve.

Gantry

Du må ikke skylle eller sprøjte gantry, da det kan beskadige kritiske dele. Rengør ikke lineære lejeskinner, elektronik, Y-skinner, X-skinner, blyskruer, remskiver, remme eller andet, der ikke har en eksplicit rengøringsinstruktion. OT-2 lineære skinner kommer med specifik olie på dem. Fjerner du denne olie reduceres skinnernes/lejernes levetid.
Aftør X-skinnedæksel, X-vogn, Monteringsdæksel.


Dækket

Rengør ikke spidssondedækslet eller dørkontakten.
Rengør følgende dele af klippet med enten isopropylalkohol, ethylalkohol eller blegemiddel: Aftageligt dæk, stationært dæk, affaldsbase, affaldsdæksel.


Rammen

Rengør ikke frontknappen eller anden elektronik.
Rengør følgende dele af rammen med isopropylalkohol eller ethylalkohol: Sort ramme, Y-skinnedæksel, sølvramme.

20240117112746

ADVARSEL:

Brug ikke acetone. Robotten, pipetterne og modulerne er lavet af materialer, som acetone kan beskadige eller opløse.

16_1
17_1
Forreste + øverste vindue

Hvis din OT-2 blev fremstillet efter september 2019, er dens front- og topvinduer lavet af polycarbonat. Tør dem af med blegemiddel, isopropylalkohol eller ethylalkohol. Ellers kan dens front- og topvinduer være lavet af polycarbonat eller akryl. For at være sikker, så antag, at de er akryl, og tør dem af med blegemiddel. Undgå isopropylalkohol og ethylalkohol.


Bagerste + side vindue

Din OT-2's bag- og sidevinduer kan være polycarbonat eller akryl. Hvordan man rengører dem afhænger af hvad de er lavet af. Du kan skelne dem fra hinanden ved at kontrollere formen på udskæringerne vist ovenfor. Hvis de er lavet af polycarbonat, skal du tørre dem af med blegemiddel, isopropylalkohol eller ethylalkohol. Hvis de er lavet af akryl, skal du tørre dem af med blegemiddel. Undgå isopropylalkohol og ethylalkohol.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af robotten

20240117112746

ADVARSEL:

Brug ikke acetone. Robotten, pipetterne og modulerne er lavet af materialer, som acetone kan beskadige eller opløse.

Gantry

Du må ikke skylle eller sprøjte gantry, da det kan beskadige kritiske dele. Rengør ikke lineære lejeskinner, elektronik, Y-skinner, X-skinner, blyskruer, remskiver, remme eller andet, der ikke har en eksplicit rengøringsinstruktion. OT-2 lineære skinner kommer med specifik olie på dem. Fjerner du denne olie reduceres skinnernes/lejernes levetid.
Aftør X-skinnedæksel, X-vogn, Monteringsdæksel.


Dækket

Rengør ikke spidssondedækslet eller dørkontakten.
Rengør følgende dele af klippet med enten isopropylalkohol, ethylalkohol eller blegemiddel: Aftageligt dæk, stationært dæk, affaldsbase, affaldsdæksel.


Rammen

Rengør ikke frontknappen eller anden elektronik.
Rengør følgende dele af rammen med isopropylalkohol eller ethylalkohol: Sort ramme, Y-skinnedæksel, sølvramme.

Forreste + øverste vindue

Hvis din OT-2 blev fremstillet efter september 2019, er dens front- og topvinduer lavet af polycarbonat. Tør dem af med blegemiddel, isopropylalkohol eller ethylalkohol. Ellers kan dens front- og topvinduer være lavet af polycarbonat eller akryl. For at være sikker, så antag, at de er akryl, og tør dem af med blegemiddel. Undgå isopropylalkohol og ethylalkohol.


Bagerste + side vindue

Din OT-2's bag- og sidevinduer kan være polycarbonat eller akryl. Hvordan man rengører dem afhænger af hvad de er lavet af. Du kan skelne dem fra hinanden ved at kontrollere formen på udskæringerne vist ovenfor. Hvis de er lavet af polycarbonat, skal du tørre dem af med blegemiddel, isopropylalkohol eller ethylalkohol. Hvis de er lavet af akryl, skal du tørre dem af med blegemiddel. Undgå isopropylalkohol og ethylalkohol.

16_1
17_1

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af pipetter

20240117112746

WARNING:

Do not disassemble OT-2 pipettes for cleaning or attempt to clean their internal electronic components.

Do not put the pipettes in an autoclave. The high temperatures, pressures, and steam used inside an autoclave can damage the electronics, circuit boards, small electric motors, and other sensitive components.

Undgå at bruge 100% ethanol eller 100% methanol ved rengøring af pipetterne (70% - 90% alkohol anbefales).
Skil ikke pipetter ad. Undlad at skylle eller sprøjte pipetter, da det kan beskadige elektronikken.

Sørg for at fjerne alle pipetter fra OT-2, før du starter. Tør ikke pipetterne kraftigt af.

Tør følgende dele af pipetten af med enten isopropylalkohol eller ethylalkohol: Pipettespindel, ejektor, krop, pipettedæksel og pipettehætte.

Bemærk: Blegemiddel kan også bruges til at rense GEN2-pipetter, men bør ikke bruges til at rense GEN1-pipetter.

Hvis O-ringene med 8-kanals pipetter har synlige revner/hak, skal de udskiftes med O-ringene og de værktøjer, der er inkluderet i pipetteboksen.

Brug afmonteringsværktøjet til at skubbe den gamle O-ring af pipettestammen fra bagsiden. Brug dine hænder til at få det helt fjernet.

Installer ny O-ring ved at rulle O-ringen på installationsværktøjet. Hold nu den tykke ende af installationsværktøjet mod pipettestammen og rul O-ringen på plads med fingrene.

20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke OT-2-pipetter ad til rengøring eller forsøg at rense deres interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke pipetterne i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

Dekontaminering af pipetterne

Hvis din pipette bliver forurenet, så er der specifikke rengøringstrin, der skal tages afhængigt af hvilken type stof, der er forurenet med. Det vil ikke være tilstrækkeligt at udføre de rutinemæssige rengørings- og vedligeholdelsestrin, der er beskrevet ovenfor, hvis din pipette er krydskontamineret.


UDEN PÅ PIPETTEN

- For vandige opløsninger, skyl de forurenede dele med destilleret vand eller 70% ethanol og lufttørre ved 15°C.

- For organiske opløsningsmidler, lad stoffet fordampe af sig selv eller nedsænk delen i et rengøringsmiddel og lufttørre.

- For radioaktive stoffer placeres pipetten i en opløsning som Decon 90, skylles og lufttørres.

- For proteiner, skyl de forurenede dele med et rengøringsmiddel, skyl og lufttørre. Brug IKKE alkohol, da det vil sætte proteinerne.

- For nukleinsyrer skylles de kontaminerede dele i glycin/HCl-buffer (pH 2) i 10 minutter, skylles med destilleret vand og lufttørres.


INDEN I PIPETTEN

Brug af filterspidser kan forhindre kontaminering inde i pipetten. Det er ikke muligt at adskille pipettens indvendige cylinder for at få adgang til den for at rense den, hvis indersiden af pipetten bliver forurenet. Hvis indersiden af din pipette bliver forurenet, skal følgende gøres som en sidste udvej for at fjerne forurening:

Brug en manuel pipette eller sprøjte til at indføre en lille mængde af rengøringsopløsningen i cylinderen. Rør rengøringsopløsningen rundt og lad den derefter lufttørre.

Kontakt venligst mat@mikrolab.dk for at få hjælp, hvis din pipette bliver forurenet, eller hvis du har spørgsmål.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af pipetterne

20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke OT-2-pipetter ad til rengøring eller forsøg at rense deres interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke pipetterne i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

Undgå at bruge 100% ethanol eller 100% methanol ved rengøring af pipetterne (70% - 90% alkohol anbefales).
Skil ikke pipetter ad. Undlad at skylle eller sprøjte pipetter, da det kan beskadige elektronikken.

Sørg for at fjerne alle pipetter fra OT-2, før du starter. Tør ikke pipetterne kraftigt af.

Tør følgende dele af pipetten af med enten isopropylalkohol eller ethylalkohol: Pipettespindel, ejektor, krop, pipettedæksel og pipettehætte.

Bemærk: Blegemiddel kan også bruges til at rense GEN2-pipetter, men bør ikke bruges til at rense GEN1-pipetter.

Hvis O-ringene med 8-kanals pipetter har synlige revner/hak, skal de udskiftes med O-ringene og de værktøjer, der er inkluderet i pipetteboksen.

Brug afmonteringsværktøjet til at skubbe den gamle O-ring af pipettestammen fra bagsiden. Brug dine hænder til at få det helt fjernet.

Installer ny O-ring ved at rulle O-ringen på installationsværktøjet. Hold nu den tykke ende af installationsværktøjet mod pipettestammen og rul O-ringen på plads med fingrene.

Dekontaminering af pipetterne

Hvis din pipette bliver forurenet, så er der specifikke rengøringstrin, der skal tages afhængigt af hvilken type stof, der er forurenet med. Det vil ikke være tilstrækkeligt at udføre de rutinemæssige rengørings- og vedligeholdelsestrin, der er beskrevet ovenfor, hvis din pipette er krydskontamineret.


UDEN PÅ PIPETTEN

- For vandige opløsninger, skyl de forurenede dele med destilleret vand eller 70% ethanol og lufttørre ved 15°C.

- For organiske opløsningsmidler, lad stoffet fordampe af sig selv eller nedsænk delen i et rengøringsmiddel og lufttørre.

- For radioaktive stoffer placeres pipetten i en opløsning som Decon 90, skylles og lufttørres.

- For proteiner, skyl de forurenede dele med et rengøringsmiddel, skyl og lufttørre. Brug IKKE alkohol, da det vil sætte proteinerne.

- For nukleinsyrer skylles de kontaminerede dele i glycin/HCl-buffer (pH 2) i 10 minutter, skylles med destilleret vand og lufttørres.


INDEN I PIPETTEN

Brug af filterspidser kan forhindre kontaminering inde i pipetten. Det er ikke muligt at adskille pipettens indvendige cylinder for at få adgang til den for at rense den, hvis indersiden af pipetten bliver forurenet. Hvis indersiden af din pipette bliver forurenet, skal følgende gøres som en sidste udvej for at fjerne forurening:

Brug en manuel pipette eller sprøjte til at indføre en lille mængde af rengøringsopløsningen i cylinderen. Rør rengøringsopløsningen rundt og lad den derefter lufttørre.

Kontakt venligst mat@mikrolab.dk for at få hjælp, hvis din pipette bliver forurenet, eller hvis du har spørgsmål.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af modulerne

Kompatible rengøringsmidler: 10% blegeopløsning, 70% ethylalkohol og 99% isopropylalkohol. (se under specifikt modul for særlige tilfælde)


Før du begynder

Sluk for modulet.
Tag alle kabler ud, og fjern modulet fra aggregatet.
Spray et papirhåndklæde med det passende rengøringsmiddel og tør modulet af. Undgå elektronik og strømforsyning.
Tør af med et tørt køkkenrulle.

Du må ikke skylle eller sprøjte modulerne direkte.
Rengør ikke skærmen, tænd/sluk-knappen, strømporten eller USB-porten på modulet.
Undgå elektronik og strømforsyning.

20240117112746

WARNING:

Do not disassemble modules for cleaning or attempt to clean their internal electronic components.

Do not put OT-2 modules in an autoclave. The high temperatures, pressures, and steam used inside an autoclave can damage the electronics, circuit boards, small electric motors, and other sensitive components.

20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke moduler ad til rengøring eller forsøg at rense deres interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke modulerne i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

20240117112746

WARNING:

Do not disassemble modules for cleaning or attempt to clean their internal electronic components.

Do not put OT-2 modules in an autoclave. The high temperatures, pressures, and steam used inside an autoclave can damage the electronics, circuit boards, small electric motors, and other sensitive components.

Temperatur Modul

Alt ovenstående gælder.

Magnetisk Modul

Isopropylalkohol eller ethylalkohol: Kan bruges til at rense magnetisk platform og magneter.
Isopropylalkohol, ethylalkohol eller blegemiddel: Modulhus/hus, metalpladesider og bagside

Thermocycler Modul

Alle ydre overflader på Thermocycler-modulet kan rengøres med isopropylalkohol, ethylalkohol eller blegemiddel.
Desinficering af Thermocycler seals: Bemærk: Thermocycler seals kan ikke autoklaveres, og du bør udskifte tætningen med en ny efter ca. 20 termocykler-kørsler.
Monter seal på modulets låg.
Tør sealet af med en 1:10 fortynding af husholdningsblegemiddel. Lad det tørre.
Tør sealet af med vand af molekylærbiologisk kvalitet. Lad det tørre.

Heater-Shaker Modul

Alt ovenstående gælder. Modulet kan også modstå ultraviolet (UV) lys, begrænset til standard steriliseringsprocedurer. Udsæt ikke modulet for konstant eller høj intensitet UV-lys.

RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring af modulerne

Kompatible rengøringsmidler: 10% blegeopløsning, 70% ethylalkohol og 99% isopropylalkohol. (se under specifikt modul for særlige tilfælde)


Før du begynder

Sluk for modulet.
Tag alle kabler ud, og fjern modulet fra aggregatet.
Spray et papirhåndklæde med det passende rengøringsmiddel og tør modulet af. Undgå elektronik og strømforsyning.
Tør af med et tørt køkkenrulle.

Du må ikke skylle eller sprøjte modulerne direkte.
Rengør ikke skærmen, tænd/sluk-knappen, strømporten eller USB-porten på modulet.
Undgå elektronik og strømforsyning.

20240117112746

ADVARSEL:

Skil ikke moduler ad til rengøring eller forsøg at rense deres interne elektroniske komponenter.

Anbring ikke modulerne i en autoklave. De høje temperaturer, tryk og damp, der bruges inde i en autoklave, kan beskadige elektronikken, printkort, små elektriske motorer og andre følsomme komponenter.

Temperatur Modul

Alt ovenstående gælder.

Magnetisk Modul

Isopropylalkohol eller ethylalkohol: Kan bruges til at rense magnetisk platform og magneter.
Isopropylalkohol, ethylalkohol eller blegemiddel: Modulhus/hus, metalpladesider og bagside

Thermocycler Modul

Alle ydre overflader på Thermocycler-modulet kan rengøres med isopropylalkohol, ethylalkohol eller blegemiddel.
Desinficering af Thermocycler seals: Bemærk: Thermocycler seals kan ikke autoklaveres, og du bør udskifte tætningen med en ny efter ca. 20 termocykler-kørsler.
Monter seal på modulets låg.
Tør sealet af med en 1:10 fortynding af husholdningsblegemiddel. Lad det tørre.
Tør sealet af med vand af molekylærbiologisk kvalitet. Lad det tørre.

Heater-Shaker Modul

Alt ovenstående gælder. Modulet kan også modstå ultraviolet (UV) lys, begrænset til standard steriliseringsprocedurer. Udsæt ikke modulet for konstant eller høj intensitet UV-lys.

Vilkår for brug

Mikrolab Aarhus giver dig ikke forebyggende vedligeholdelse på stedet.
Mikrolab Aarhus vil ikke holdes ansvarlig for unøjagtigheder indeholdt i indholdet på denne side eller for manglende support på grund af sådanne unøjagtigheder.

Vilkår for brug

Mikrolab Aarhus giver dig ikke forebyggende vedligeholdelse på stedet.
Mikrolab Aarhus vil ikke holdes ansvarlig for unøjagtigheder indeholdt i indholdet på denne side eller for manglende support på grund af sådanne unøjagtigheder.

4_8

Brug for hjælp?

Kontakt vores supportteam for vejledning

4_8

Brug for hjælp?

Kontakt vores supportteam for vejledning