Målet er at efterleve de gældende miljøkrav og derved medvirke til et bedre globalt miljø

Mikrolab Aarhus A/S vil forebygge belastning af miljøet, hvor det er muligt, ved at:
·    Overholde gældende miljøkrav
·    Have en god standard for sikkerhed og sundhed
·    Udnytte energi og ressourcer bedst muligt
·    Nedbringe mængden af affald og spild
·    Benytte miljøvenlige produkter, hvor det er muligt
·    Løbende forbedre og systematisere arbejdet for et bedre miljø
·    Informere og oplyse alle medarbejdere omkring miljøforhold og ML’s miljøpolitik
Mikrolab Aarhus A/S er en mindre virksomhed indenfor laboratorieudstyr med begrænsede ressourcer. Derfor er systematisk miljøstyring og grønt regnskab endnu undervejs, men indtil formel miljøstyring foreligger, vil ML løbende arbejde for forbedringer via:
·    Kortlægning/registrering
·    Udarbejdelse af konkrete handlingsplaner

·    Udbredelse af miljøpolitik til og via medarbejdere

Mikrolab Aarhus A/S er tildelt en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.