Har du spørgsmål?

Kontakt Mikrolab Aarhus A/S

Download brochure

Macherey Nagel Combi filters

Download brochure

Et kombi-filter med glasfiber forfilter kan være løsningen til at undgå forstoppelse…

Kombi-filtre er sprøjtefiltre med indbygget forfilter. De er opbygget med et groft glasfiberforfilter (1,0µm) og som hovedfilter en membran med lille porestørrelse (0,20/0,45µm).

Kombi-filtre har mange brugerfordele:

  •  Til opløsninger med høje koncentrationer af partikler giver disse et lavere modtryk og dermed en lettere filtrering
  • For store mængder der skal filtreres giver disse flere ml rent filtrat pr. filter

Teknologien:

Glasfibermembranen fjerner grove partikler, inden de kan blokere den fine hovedmembran. Dette resulterer i en bedre filtreringseffektivitet, især for stærkt forurenede prøver.

Vilde priser på sprøjtefiltre hele 2019 se mere her