Har du spørgsmål?

Kontakt Mikrolab Aarhus A/S

Download brochure

Derivatiserings reagenser til GC

Download brochure

Hos Mikrolab kan vi også tilbyde reagenser til derivatisering. Derivatisering er en af de mest almindelige måder at forberede forbindelser til GC, der ellers er vanskelige at adskille.

Gennem derivatisering er det muligt at forbedre adskillelsen ved at erstatte aktive hydrogener fra analytten med forskellige grupper, som er nemmere at håndtere. Derivatisering forbedrer generelt følgende GC parametre:

  • Kromatografisk adfærd
  • Toppens form
  • Termisk og kemisk stabilitet
  • Detekterbarhed
  • Flygtighed

De mange reagenser til derivatisering kan opdeles i tre hovedkategorier:

Silylering – indførelse af en silylgruppe i et molekyle, sædvanligvis som erstatning for aktivt hydrogen. Udskiftning af aktivt hydrogen med en silylgruppe reducerer polariteten af forbindelsen og reducerer hydrogenbinding. Det silylerede derivat øger flygtigheden og øger prøvens termiske stabilitet.

Acylering – introduktion af en acylgruppe i et molekyle med et udskifteligt hydrogen eller over en dobbeltbinding. Acylering anvendes til at omdanne forbindelser som alkoholer, aminer og thioler til deres respektive estere, amider og thioestere.

Alkylering (methylering) – erstatning af et surt hydrogen med en alkyl- eller methylgruppe. Det er generelt begrænset til aminer eller hydroxygrupper som i amino- eller carboxylsyrer. De resulterende derivater er ethere, estere, methylaminer eller -amider som er mindre polære end de oprindelige forbindelser. Derfor forekommer mindre hydrogenbinding.

Se alle vores produkter til GC her på hjemmesiden.