Har du spørgsmål?

Kontakt Carsten Jensen

Salgskonsulent

Download brochure

All about fittings

Download brochure

Mobilfase/Solvent filter: Placeret på sugeslangen i reservoir flasken. Filtrerer mobilfasen/solventerne for støv og partikulære urenheder, inden de når pumperne.

In-line filter: Placeret efter pumpen. Filtrerer urenheder fra, som kan opstå ved friktion af pumpens stempel og pakning. Pre-column/forfilter: Placeret før kolonnen. Filtrerer urenheder fra, som kan komme fra prøverne eller injektionsventilens roterende dele.

Ofte stillede spørgsmål…

Hvor lang tid holder disse filtre?

Det er det mest stillede spørgsmål, som der desværre ikke er et entydigt svar på, da det afhænger af renheden af prøverne, mobilfasen og pakningernes tilstand om det varer måneder eller dage, før det skal skiftes.

En god regel er dog at skifte dem ved hovedeftersynet af systemet hver 6. til 12. måned.

 

Hvordan kan jeg se, om de trænger til at blive skiftet?

Her er nogle hints til, hvad du skal kigge efter:

1. Hvis du oplever, at toppene kommer ud senere end de plejer, kan det indikere, at pumpen ikke dispenserer det rigtige volumen. Hvis pumpen ser ud til at fungere optimalt, og der ikke er tegn på lækage, kan det tyde på at solvent filteret er stoppet. Test det ved en kørsel uden filteret og se, om toppen rykker sig. Kør dog aldrig længe uden filter.

2. Hvis du oplever, at trykket stiger, er det en god indikation på, at enten in-line filteret eller kolonne forfilteret trænger til at blive skiftet. Pumpen vil i disse tilfælde skulle arbejde hårdere for at pumpe mobilfasen gennem systemet. Den bedste måde at finde tilstopningen, er ved at gå baglæns og skille systemet ad del for del og se, hvornår trykket falder drastisk.