Har du spørgsmål?

Kontakt Mikrolab Aarhus A/S

Download brochure

Katalog - SGE

Download brochure

SPRØJTER

SGE-sprøjter til GC & LC fås både til manuel injektion og til autosamplere/instrumenter. Det store sortiment af sprøjter til autosamplere identificeres vha. farvekoder, så det er let at skelne mellem de forskellige volumener. Sprøjterne findes til alle kendte brands.

Der kan vælges i et omfattende sortiment med aftagelige eller faste kanyler i valgfrie dimensioner og med forskellige kanylespidser, gastætte sprøjter og stempelbeskyttelse.

Tip: Det anbefales, at der aldrig injiceres mindre volumen end 10% af sprøjtens totale kapacitet. Derved maksimeres nøjagtighed og reproducerbarhed.

Guide – vælg den rigtige sprøjte

 

SEPTA

Mange kromatografiske problemer skyldes brug af uegnet septum-materiale eller forkert håndtering af septum. Et slidt septum kan medføre  længere retentionstider.

Et septum skal kunne 3 vigtige ting:

  • Pålideligt forsegle bæregastrykket i indløbet.
  • Kunne penetreres og genlukkes gang på gang
  • Må ikke forurene eller bløde materiale i GC-systemet.

Tip: Sørg for at septum forbliver i blisterpakningen indtil det tages i brug, for at undgå optagelse fra omgivelserne.

Septum med centerhul brugt sammen med nålespidser, som “cone” & “dome” giver den længste levetid og reducerer risikoen for, at stykker af septum ender i lineren, hvilket vil forringe analysen.

Guide – Vælg det rigtige septum

 

Kolonner

GC-kolonner til instrumenter af alle brands. Det store range af SGE GC-kolonner, opfylder alle de store krav, der er til nutidens udfordrende separationer.

Tip: Ved installation af en kolonne i en FID jet, må kolonnen aldrig gå gennem flammen, da dette vil brænde kolonnens indre (fasen) og den ydre (polyimid) coating, hvilket vil give højere baggrundssignaler.

Hvis tidligt eluerede toppe virker brede eller asymmetriske i splitless injektion, så prøv at bruge en kolonne med en tykkere film.

Når toppens form forringes, skal lineren udskiftes med det samme. Samtidig fjernes 30cm fra front enden af kolonnen.

Kolonner skal konditioneres til den maksimale konditionerings temperatur, der er specificeret.

Guide – Vælg kolonne udfra applikation, fase eller polaritet

 

Linere

Inlet linere indsættes i injektionsblokken og beskytter prøven mod kontakt med metalvæggen. Inlet linerens geometri og eventuelt pakkemateriale gør det muligt at opnå bedre opvarmet overfladeareal, hvilket ofte forbedrer prøvens fordampning.

Designet og deaktiveringen af lineren er afgørende for at sikre reproducerbar og nøjagtig kromatografi. En forkert liner kan mindske begge dele.

Tip: Linere pakket med deaktiveret quartz wool har mange fordele bl.a. som forfilter for kolonnen, aftørring af nålen, så alt prøve bliver fordampet samt at give et større areal som medvirker til en mere effektiv fordampning af prøven.

Det anbefales ikke at bruge quartz wool ved analyser af lave niveauer af pesticider såsom DDT eller Endrin.

En mindre liner-id vil resultere i en højere hastighed for gassen, hvilket giver en hurtigere overførsel og dermed skarpere toppe; især for tidlige komponenter.

Prøv SGE’s Liner udvælgelsesværktøj. Dette værktøj hjælper med at vælge den korrekte liner til din analyse.

Hent det her