Har du spørgsmål?

Kontakt Mikrolab Aarhus A/S

Hvordan er sikkerheden i dit laboratorie? Er du beskyttet mod sundhedsfarer, når du går rundt i laboratoriet? Dampe fra opløsningsmidler er giftige og brandfarlige. Derfor er det vigtigt at forsegle flasker og beholdere med farligt indhold.

Husk at plastbeholdere har en udløbsdato! Kvaliteten af mange plastmaterialer kan ændre sig på grund af miljøforholdene og nedsætte din sikkerhed. ADR (europæisk aftale om international transport af farlig gods på landevej) kræver at beholderen er indenfor 5 år fra fremstillingsdatoen, for at den er lovlig til transport af farligt gods.

Korrekt opbevaring af eluenter og affaldsbeholdere sikre et godt arbejdsmiljø i laboratoriet. Med sikkerhedslåg til eluent- og affaldsbeholdere sikrer man:

  •  Ingen fordampning af farlige opløsningsmidler i rummet.
  • Ingen forurening af opløsningsmidlerne med partikler fra luften og ingen luftindtag (HPLC)
  • Omkostningseffektivisering – ved at undgå ukontrolleret fordampning spares der på de dyre opløsningsmidler
  • Ingen forkerte retentionstider for eluerede komponenter forårsaget af fordampning.

Eluentflaskerne fås også med sikkerhedscoatning, så glasset ikke går itu ved tab, men kun splintrer inde i coatningen, derved undgås skarpe glasskår og giftige opløsningsmidler på gulvet.

Hold påfyldningsniveauer i uigennemsigtige beholdere sikkert og let under kontrol med sikkerhedstragte eller elektronisk styret væskestandskontrol. Sikkerhedstragtene har væskestandsindikator, så man tydeligt kan se, hvornår beholderen er fyldt. Den elektroniske væskestandskontrol giver selv alarm, når beholderen trænger til udskiftning.

Lab safety - then and now!

Safety in the lab with DURAN® Laboratory Glassware