Har du spørgsmål?

Kontakt Mikrolab Aarhus A/S

Download brochure

Macherey-Nagel TLC

Download brochure

Indtil 20.12.2019 giver vi 25% rabat på alle TLC-plader fra Macherey-Nagel.

 

Du kan også få en gratis prøve af udvalgte plader.

 

 

TLC kan anvendes til at overvåge forløbet af en reaktion, identificere forbindelser, der er til stede i en given blanding, og bestemme et stofs renhed.

Specifikke eksempler på, hvor TLC kan anvendes er f.eks. analyse af ceramider og fedtsyrer, påvisning af pesticider eller insekticider i fødevarer og vand, analyse af farvestofsammensætningen af fibre i retsmedicin eller identifikation af medicinske planter og deres bestanddele.

 

Fordele ved TLC:

• TLC kan anvendes til både kvalitativ og kvantitativ analyse

• Pre-coated ark og plader – klar til brug

• Kontinuerlig høj kvalitet fra plade til plade og batch-to-batch

• Da de adskilte forbindelser forbliver på TLC-pladen, kan de bruges til yderligere eksperimenter

• Omfattende vifte af pladestørrelser, materialer og overflade coating – Stort udvalg af dimensioner (fra 20×20 til 2,5×7,5 cm)

 

Find det rigtige produkt:

Med krydsreferencelisten er det let at finde et passende alternativ til udgåede Whatman TLC-produkter.

 

TLC plader fra en af verdens største producenter:

MACHEREY-NAGEL har mere end 40 års erfaring med kromatografi og specielt TLC produkter. De er en af de første og globalt førende producenter af kommercielt tilgængelige TLC-plader og tilbyder en bred vifte af TLC-produkter.

 

Hvad er TLC/HPTLC:

Tyndtlagskromatografi – Thin layer chromatography (TLC) er en kromatografiteknik, der bruges til at adskille ikke-flygtige blandinger. TLC udføres på plade/ark af glas, polyester eller aluminiumsfolie, som er coatet med et tyndt lag adsorbentmateriale; silica, aluminiumoxid, cellulose m.v, kaldet den stationære fase.

Prøven påsættes pladen/arket og opløsningsmidlet, kaldet den mobile fase, trækker/adskiller herefter prøven på pladen. Fordi forskellige analytter trækkes op på TLC-pladen med forskellige hastigheder, opnås adskillelse.

Analytterne visualiseres ofte ved at projicere ultraviolet lys på arket eller benytte kemiske processer. For at kvantificere resultaterne divideres afstanden, som det stof, der betragtes, divideret med den samlede afstand, som mobilfasen har rejst.

Den mest avancerede form af TLC kaldes High-Performance Thin-Layer Chromatography (HPTLC), som omfatter brugen af kromatografiske lag med stor separationseffektivitet og anvendelsen af avanceret instrumentering til alle trin i proceduren, såsom præcis placering af prøven og softwarekontrolleret evaluering.

Læs mere om TLC produkterne her på hjemmesiden og i folderen